Bli Sponsor

Klubben är mycket tacksam om företag eller privatpersoner vill bidra genom att bli en av våra högt aktade sponsorer. Det kan gälla ekonomisk sponsring eller ett samarbete, du bestämmer.

Vill du bli sponsor för Höllviken CK och synas på våra tröjor kontaktar du,
Tomas Ståhle Olsson, tomas.stahle.olsson@gmail.com