Nyheter

HCK Medio och Grand Fondo den 30 maj blev en succe!

Läs mer om cykelloppet under ”Om klubben/Röster från klubben”!

Träna med klubben

Tisdagar & torsdagar

21 april – september      samling kl  17.45

Lördagar Tjejklungan

25 april – september     samling kl  08.45

Söndagar

19 april – september     samling kl  08.45

Mötesplats alltid vid Höllviken Cykel!

COVID-19

Detta är Höllviken CK:s restriktioner vid ledarledd träning för att minska eller förhindra spridning av Covid-19

  1. Håll en god handhygien!
  2. Träna inte vid sjukdomssymptom som feber, hosta, halsont eller snuva. VIKTIGT detta påverkar dig och kan påverka dig fysiskt, MEN i denna stund även viktigt för att inte sprida smitta.
  3. Dela inte flaska med andra.
  4. Undvik fysisk direktkontakt med andra i gruppen, ”typ att ta i hand”.
  5. Att fräsa och spotta i klunga är förbjudet. Om det måste göras ska aktuell cyklist gå längst ner i klungan, utöka avståndet ytterligare någon meter. Tänk på att dina händer kan vara kontaminerade efteråt.
  6. Gruppernas storlek får inte överstiga 10 personer, exkl ledare.
  7. Tillsvidare endast utomhusträning.
  8. Samlingar får inte överstiga 50 personer.