Röster från klubben

Denna sida är ny och här kommer vi att lägga in intressanta inlägg eller händelser som är beskrivna av våra medlemmar.