Tävlingar

Skånealliansen är en serie av cykeltävlingar arrangerade av några av de skånska cykelklubbarna.

Cyklister från alliansföreningarna samt från de föreningar som betalat in klubbavgiften har rätt att starta i Skånealliansens tävlingar. Från 2019 tar CK Fix hand om samordningen.

Allmänt

Varje cyklist från Skånealliansens föreningar genererar poäng till sig själv och sin förening genom att starta i allianstävlingar. Vid alliansavslutningen koras en alliansmästare i varje klass. Den cyklist som har cyklat ihop flest poäng bland de cyklister som har kört flest tävlingar blir alliansmästare i klassen. Deltagande i tävlingarna premieras alltså före resultat. Dessutom koras bästa alliansförening. Allianstävlingarna är öppna även för cyklister från andra föreningar men dessa cyklister får inga poäng och räknas inte in i slutresultatet.

Tävlingsformen är normalt 10 km tempolopp, där de tävlande startar med 30 sekunders mellanrum. För Nybörjaren gäller från 2019 att tävlingsarrangören bestämmer vilken sträcka som körs (beroende på lämplig startpunkt etc). Alternativt kan även GP-lopp arrangeras. Starttider och praktisk information framgår av inbjudan.

Poängberäkning

Varje cyklist som startar i loppet och tillhör en av alliansföreningarna genererar minst ett poäng till sin klubb. Högsta poäng till en segrare är 5 poäng (beroende på antalet startande i klassen) och därefter fallande enligt 5-4-3-2-1-1-1-1-1-1. Anmäld cyklist som uteblir genererar 1 minuspoäng till sig själv och sin förening. Nybörjare genererar alltid 1 poäng oavsett placering.

En cyklist som startar men får DNF(Om man inte kör i mål) får 1 poäng. Cyklisten ansvarar själv för att rapportera DNF till tävlingsarrangören. På GP-lopp kan varvad cyklist få utgå och får då 1 poäng.

Vid alliansmästerskapet koras totalsegrare per klass bland dem som kört alla deltävlingarna. Alliansmästerskapet räknas in i poängsammanställningen. Om ingen kört alla deltävlingar utses segraren bland dem som kört 10 deltävlingar osv. Någon kan alltså vinna totalen med lägre slutpoäng men har kört fler deltävlingar. Deltagande premieras framför placering.

Segrande klubb utses efter totala poängresultatet efter alla deltävlingar, inklusive alliansmästerskapet. Vi kommer även att premiera de cyklister som har kört samtliga deltävlingar men ej blivit alliansmästare. Dessa priser kommer att delas ut vid alliansmästerskapet.

Klasser och licenskrav

Alla allianstävlingar har följande klasser: Herr Senior, Dam Elit, Herr/Dam Veteran, Herr/Dam Junior, Herr/Dam Sport, P/F 15-16, P/F 13-14, P/F 10-12, Nybörjare. Alla startande utom Nybörjare ska ha giltig tävlingslicens för 2019. För klasserna Herr Senior, Dam Elit, och Herr/Dam Veteran gäller att startande cyklist ska ha Elit- eller Master-licens. I klasserna Herr/Dam Sport skall startande cyklist ha Baslicens (Elitmotion).

Det är inte tillåtet för en cyklist i vuxen-klasserna (Herr Senior, Dam Elit, Herr/Dam Veteran, Herr/Dam Junior, Herr/Dam Sport) att byta klass under året. En cyklist som byter klass mellan två tävlingar kan tas bort från sammanställningen och dess förening tappar i så fall eventuella poäng som cyklisten genererat. Ungdomar och Juniorer får byta klass under året om särskilda skäl finns. Ett exempel är att en ny cyklist kan starta i Nybörjarklassen för att sedan gå in i sin rätta åldersklass när han/hon känner sig redo för detta. Cyklisten tar i så fall med sig insamlade poäng och antalet tävlingsstarter till den nya klassen.

Anmälan och startavgifter

Anmälan till varje tävling sker via Swecyclingonline.se eller enligt inbjudan. Sista anmälningstid är klockan 20.00, 3 dagar före tävlingen. Ingen efteranmälan är tillåten! Avanmälan är också tillåten (genom email till tävlingsarrangören, enligt inbjudan) fram till sista anmälningstid. En cyklist kan därigenom slippa få minuspoäng för DNS. Alla cyklister som är medlemmar i en av alliansföreningarna startar utan avgift. En cyklist får lov ha sin tävlingslicens kopplad till en annan förening. En cyklist ska starta för samma förening under hela året.

Resultat och sammanställning

Varje tävlingsarrangör ansvarar för att tävlingsresultatet publiceras så fort som möjligt. Det kommer att finnas en komplett resultatlista från tempo-loppen, men för GP-loppen kommer det endast att finnas en resultatlista för topplaceringarna.. Det sammanställda resultatet med poäng för varje klass kommer att finnas på ett Google Doc dokument. Länken till detta dokument kommer att publiceras på Skånealliansens Facebook-sida efter varje tävling.